جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Дефицит бюджета > Создание бюджетного дефици́та

مرجح

Создание бюджетного дефици́та  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156439

این مفهوم را دانلود کن: