جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Денежные рынки > Неформальный Денежный рынок

مرجح

Неформальный Денежный рынок  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156447

این مفهوم را دانلود کن: