جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Финансовые институты > بانک ها (fa) > Коммерческие банки

مرجح

Коммерческие банки  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156479

این مفهوم را دانلود کن: