جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Экономические исследования > Экономический анализ

مرجح

Экономический анализ  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156574

این مفهوم را دانلود کن: