جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Экономическая политика > Экономическая Сбалансированность

مرجح

Экономическая Сбалансированность  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156588

این مفهوم را دانلود کن: