جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Экономический рост > Экзогенный рост

مرجح

Экзогенный рост  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156702

این مفهوم را دانلود کن: