جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد (fa) > Финансы > سرمایه (fa) > Рабочий капитал

مرجح

Рабочий капитал  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156740

این مفهوم را دانلود کن: