جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سود (fa) > Чистая прибыль

مرجح

Чистая прибыль  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156753

این مفهوم را دانلود کن: