جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Экономическая политика > Денежно-кредитная политика

مرجح

Денежно-кредитная политика  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156766

این مفهوم را دانلود کن: