جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Деньги > Квазиденьги

مرجح

Квазиденьги  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156777

این مفهوم را دانلود کن: