جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرکت ها (fa) > Иностранные компании

مرجح

Иностранные компании  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156784

این مفهوم را دانلود کن: