جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Торговые заведения > слу́жащий торгового фло́та

مرجح

слу́жащий торгового фло́та  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157010

این مفهوم را دانلود کن: