جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Манфиат > Манфиати воқеӣ

مرجح

Манфиати воқеӣ  

نامرجح

  • منفعت واقعی
  • баҳрэҳе воқэъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156527

این مفهوم را دانلود کن: