جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ҷомеаи баъди саноатӣ  

نامرجح

  • جامعه بعد صناعتی
  • ҷомэъэҳе фаросанаътӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156630

این مفهوم را دانلود کن: