جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ҷадвали вурудҳо-натиҷаҳо  

نامرجح

  • جدول داده ها و ستاده ها
  • ҷадвалэ додэҳҳо ва сатодэҳҳо

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156634

این مفهوم را دانلود کن: