جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

بدهی ها (fa) > دیون (fa)

مرجح

دیون (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156688

این مفهوم را دانلود کن: