جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

рақобати иқтисодӣ > рақобати нопурра

مرجح

рақобати нопурра  

نامرجح

  • رقابت ناپُرَه
  • рақобатэ ноқэс

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156714

این مفهوم را دانلود کن: