جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> Шароити иқтисодӣ > Сохтори иқтисодӣ

مرجح

Сохтори иқтисодӣ  

نامرجح

  • ساختار اقتصادی
  • сохторэ эқтэсодӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156727

این مفهوم را دانلود کن: