جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Пул > ба монанди пул

مرجح

ба монанди пул  

اعم

نامرجح

  • به مانند پول
  • шабҳэҳ пӯл

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156777

این مفهوم را دانلود کن: