جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

маҳсулоти саноатӣ > Маҳсулоти нимтайёри истеҳсолӣ

مرجح

Маҳсулоти нимтайёри истеҳсолӣ  

نامرجح

  • محصولات نیم تیار استحصالی
  • фаровурдэҳое нӣмэҳсохтэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156861

این مفهوم را دانلود کن: