جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

шартномаҳои савдо > шартномаҳои андоз

مرجح

шартномаҳои андоз  

نامرجح

  • شرط نامه های انداز
  • қарордодҳое молиётӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156885

این مفهوم را دانلود کن: