جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Коғазҳои қиматнок вомбаргҳо > вомбаргҳои ҳукуматӣ

مرجح

вомбаргҳои ҳукуматӣ  

نامرجح

  • وام برگ های حکومتی
  • қарзэҳе дувлатӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156887

این مفهوم را دانلود کن: