جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Коғазҳои қиматнок вомбаргҳо > Вомбаргҳои миллӣ

مرجح

Вомбаргҳои миллӣ  

نامرجح

  • وام برگ های ملی
  • қарзэҳе мэллӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156888

این مفهوم را دانلود کن: