جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Қонунгузорӣ оид ба савдо  

نامرجح

  • قانون گذاری عاید به سودا
  • муқарраротэ бозаргонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156986

این مفهوم را دانلود کن: