جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

назарияҳои иқтисодӣ  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • نظریه های اقتصادی
  • назарӣеҳҳое эқтэсодӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1694384

این مفهوم را دانلود کن: