جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > مالیه > سرمایه > سرمایه نمادین

مرجح

سرمایه نمادین  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1522359

این مفهوم را دانلود کن: