جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اراضی عمومی > اراضی مفتوح العنوه

مرجح

اراضی مفتوح العنوه  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1522452

این مفهوم را دانلود کن: