جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اراضی کشاورزی  

نامرجح

  • کشتزارها
  • مزارع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156354

این مفهوم را دانلود کن: