جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ارزش زمین  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156358

این مفهوم را دانلود کن: