جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

қарзгирии (иқтисодиёт)  

نامرجح

  • قرض گیری
  • эстэқроз

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156363

این مفهوم را دانلود کن: