جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اعتبارات > اعتبارات بانکی

مرجح

اعتبارات بانکی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156384

این مفهوم را دانلود کن: