جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > اقتصاد بازرگانی

مرجح

اقتصاد بازرگانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156397

این مفهوم را دانلود کن: