جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > علم الاقتصادالکلی

مرجح

علم الاقتصادالکلی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156410

این مفهوم را دانلود کن: