جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الگوهای توسعه  

نامرجح

  • الگوهای رشد
  • روش های توسعه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156416

این مفهوم را دانلود کن: