جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> اوضاع اقتصادی

مرجح

اوضاع اقتصادی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156437

این مفهوم را دانلود کن: