جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

کسری بودجه > ایجاد کسری بودجه

مرجح

ایجاد کسری بودجه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156439

این مفهوم را دانلود کن: