جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Валютный Черный рынок  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156446

این مفهوم را دانلود کن: