جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسواق النقد > سوق النقد غیرالرسمیة

مرجح

سوق النقد غیرالرسمیة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156447

این مفهوم را دانلود کن: