جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Бозорҳои пул  

نامرجح

  • بازارهای پول
  • бозорҳое пӯл

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156459

این مفهوم را دانلود کن: