جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات المالیة > البنوک > البنک العالمی

مرجح

البنک العالمی  

نامرجح

  • البنک الدولی للتنمب
  • بنک الدولی للتنمب
  • بنک العالمی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156473

این مفهوم را دانلود کن: