جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Financial Institutions > Banks > World Bank

مرجح

World Bank  

اعم

نامرجح

  • International Bank for Reconstruction and Development

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156473

این مفهوم را دانلود کن: