جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

موسسات مالی > بانک ها

مرجح

بانک ها  

نامرجح

  • موسسات اعتباری

در زبان های دیگر

  • Arabic

  • المؤسسات الأئتمانیة
  • بنوک
  • مؤسسات الأئتمانیة
  • English

  • Credit Institutions

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156477

این مفهوم را دانلود کن: