جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات المالیة > البنوک > البنوک التجاریة

مرجح

البنوک التجاریة  

نامرجح

  • بنوک التجاریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156479

این مفهوم را دانلود کن: