جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

موسسات مالی > بانک ها > بانک های چند ملیتی

مرجح

بانک های چند ملیتی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156482

این مفهوم را دانلود کن: