جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات المالیة > البنوک > البنوک متعددةالجنسیات

مرجح

البنوک متعددةالجنسیات  

نامرجح

  • بنوک متعددةالجنسیات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156482

این مفهوم را دانلود کن: