جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Financial Institutions > Banks > Multi National Banks

مرجح

Multi National Banks  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156482

این مفهوم را دانلود کن: