جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات المالیة > البنوک > البنوک الخصوصیة

مرجح

البنوک الخصوصیة  

نامرجح

  • بنوک الخصوصیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156483

این مفهوم را دانلود کن: