جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Interest  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156521

این مفهوم را دانلود کن: