جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفائدة > الفائده الاسمیة

مرجح

الفائده الاسمیة  

نامرجح

  • فائده الاسمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156522

این مفهوم را دانلود کن: