جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Манфиат > Манфиати исмӣ

مرجح

Манфиати исмӣ  

نامرجح

  • منفعت اسمی
  • баҳрэҳе эсмӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156522

این مفهوم را دانلود کن: